Företagets verksamhet

Företagets verksamhet omfattar avhämtning och rening av returglas. De största leverantörerna av förpackningsglas är Palpa, dryckesgrossister och avfallshanteringsbolag. Planglas (fönsterglas, vindrutor) levereras av glasaffärer, glasmästerier, vidareförädlare och avfallshanteringsföretag. Insamling och transport av glas sker med företagets egna fordon.

Glasreningsanläggningens kapacitet täcker hela Finlands behov. Glaset krossas, renas och sorteras efter färg. Returglaset förädlas till återvunnet råmaterial eller till så kallad skärv som utnyttjas av glasindustrin.

Vi behandlar årligen över 80 000 ton returglas. Vår personal består av 32 anställda.

Vi gärna berättar mer.

Uusioaines Oy | PL 120, FIN-30101 Forssa | Edvartintie 3, 31600 Jokioinen | Tel. +358 3 4243 100 | förnamn.efternamn@uusioaines.com