Från stenkross till återvinning av glas

Återvinning av glas ingick i Stenberg-företagens verksamhet redan från början av 1980-talet. Till en början användes vid tillverkningen av glasull bara planglas som krossades med Stenberg-företagens stenkrossutrustning. Så småningom började man experimentera med flaskglas. Snart bromsades återvinningen av returglas av orenheterna i glasmaterialet, vilket krävde byggande av en lämplig och effektiv glasreningsanläggning i Finland. Samtidigt spred sig användningen av återvunnet glas till nya verksamhetsområden.

Suomen Uusioaines Oy fortsatte 1995 Stenberg-företagens verksamhet. I april 2009 förkortade bolaget namnet till Uusioaines Oy.

Vi gärna berättar mer.

Uusioaines Oy | PL 120, FIN-30101 Forssa | Edvartintie 3, 31600 Jokioinen | Tel. +358 3 4243 100 | förnamn.efternamn@uusioaines.com